ISO Latin 1 Entities in HTML

ISO Latin 1 character entities

This list is derived from "ISO 8879:1986//ENTITIES Added Latin 1//EN".
Æ  --- Æ --- AE diphthong (ligature)
Á  --- Á --- A, acute accent
   ---   --- A, circumflex accent
À  --- À --- A, grave accent
Å  --- Å --- A, ring
à  --- à --- A, tilde
Ä  --- Ä  --- A, diaresis or umlaut
Ç  --- Ç --- C, cedilla
Ð  --- Ð  --- ETH, Icelandic
É  --- É --- E, acute accent
Ê  --- Ê --- E, circumflex accent
È  --- È --- E, grave accent
Ë  --- Ë  --- E, diaresis or umlaut
Í  --- Í --- I, acute accent
Î  --- Î --- I, circumflex accent
Ì  --- Ì --- I, grave accent
Ï  --- Ï  --- I, diaresis or umlaut
Ñ  --- Ñ --- N, tilde
Ó  --- Ó --- O, acute accent
Ô  --- Ô --- O, circumflex accent
Ò  --- Ò --- O, grave accent
Ø  --- Ø --- O, slash
Õ  --- Õ --- O, tilde
Ö  --- Ö  --- O, diaresis or umlaut
Þ  --- Þ --- THORN, Icelandic
Ú  --- Ú --- U, acute accent
Û  --- Û --- U, circumflex accent
Ù  --- Ù --- U, grave accent
Ü  --- Ü  --- U, diaresis or umlaut
Ý  --- Ý --- Y, acute accent
á  --- á --- a, acute accent
â  --- â --- a, circumflex accent
æ  --- æ --- ae diphthong (ligature)
à  --- à --- a, grave accent
&  --- &  --- ampersand
å  --- å --- a, ring
ã  --- ã --- a, tilde
ä  --- ä  --- a, diaresis or umlaut
¦  --- ¦  --- 
ç  --- ç --- c, cedilla
¢  --- ¢  --- 
©  --- ©  --- 
°  --- °  --- 
é  --- é --- e, acute accent
ê  --- ê --- e, circumflex accent
è  --- è --- e, grave accent
    ---    --- an em space
   ---    --- an en space
ð  --- ð  --- eth, Icelandic
ë  --- ë  --- e, diaresis or umlaut
½  --- ½  --- 
¼  --- ¼  --- 
¾  --- ¾  --- 
>   --- >    --- a greater than sign
í  --- í --- i, acute accent
î  --- î --- i, circumflex accent
¡  --- ¡  --- inverted exclamation point
ì  --- ì --- i, grave accent
¿  --- ¿  --- inverted question mark
ï  --- ï  --- i, diaresis or umlaut
«  --- «  --- 
<	 --- &lt;    --- a less than sign
—   --- &mdash;   --- an em dash
µ  --- &micro;  --- 
·  --- &middot;  --- 
   --- &nbsp;  --- 
–  --- &ndash;  --- -
¬  --- &not;  --- 
ñ  --- &ntilde; --- , tilde
ó  --- &oacute; --- , acute accent
ô  --- &ocirc; --- , circumflex accent
ò  --- &ograve; --- , grave accent
ø  --- &oslash; --- , slash
õ  --- &otilde; --- , tilde
ö  --- &ouml;  --- , diaresis or umlaut
¶  --- &para;  --- 
±  --- &plusmn;  --- 
£  --- &pound;  --- 
"  --- &quot;  --- ", quotation mark
»  --- &raquo;  --- 
®  --- &reg;  --- 
§  --- &sect;  --- 
¹  --- &sup1;  --- 
²  --- &sup2;  --- 
³  --- &sup3;  --- 
ß  --- &szlig;  --- 
ß  --- &szlig; --- sharp s, German (sz ligature)
þ  --- &thorn; --- , thorn, Icelandic
™   ---- &trade; --- (TM)
ú  --- &uacute; --- , acute accent
û  --- &ucirc; --- , circumflex accent
ù  --- &ugrave; --- , grave accent
ü  --- &uuml;  --- , diaresis or umlaut
ý  --- &yacute; --- y, acute accent
¥  --- &yen;  --- 
ÿ  --- &yuml;  --- y, diaresis or umlaut