next | previous | forward | backward | up | top | index | toc | Macaulay2 website
SlackIdeals :: rehomogenizeIdeal

rehomogenizeIdeal -- rehomogenization of a the dehomogenized slack ideal

Synopsis

Description

It computes the rehomogenization of the dehomogenized slack ideal, applying the rehomogenize function to its generators.

i1 : V = {{0, 0, 0}, {1, 0, 0}, {1, 1, 0}, {0, 1, 0}, {0, 0, 1}, {0, 1, 1}};
i2 : X = symbolicSlackMatrix V

Order of vertices is 
{{0, 0, 0}, {1, 0, 0}, {0, 1, 0}, {1, 1, 0}, {0, 0, 1}, {0, 1, 1}}

o2 = | 0  0  x_0 0  x_1 |
   | x_2 0  x_3 0  0  |
   | 0  x_4 0  0  x_5 |
   | x_6 x_7 0  0  0  |
   | 0  0  x_8 x_9 0  |
   | 0  x_10 0  x_11 0  |

             6          5
o2 : Matrix (QQ[x ..x ]) <--- (QQ[x ..x ])
         0  11       0  11
i3 : H = rehomogenizeIdeal(3, X)

o3 = ideal (x x x x  - x x x x , x x x x  - x x x x , x x x x -
       3 6 9 10  2 7 8 11  0 5 9 10  1 4 8 11  1 3 4 6 
   ------------------------------------------------------------------------
   x x x x )
   0 2 5 7

o3 : Ideal of QQ[x ..x ]
         0  11
i4 : R = QQ[x_0..x_11];
i5 : Y = matrix {{0, 0, 1, 0, 1}, {1, 0, 1, 0, 0}, {0, x_4, 0, 0, 1}, {1, 1, 0, 0, 0}, {0, 0, 1, 1, 0}, {0, x_10, 0, 1, 0}};

       6    5
o5 : Matrix R <--- R
i6 : T = graph(QQ[y_0, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6, y_7, y_8, y_9, y_10], {{y_1, y_6}, {y_3, y_6}, {y_3, y_7}, {y_0, y_8}, {y_1, y_8}, {y_4, y_8}, {y_4, y_9}, {y_5, y_9}, {y_0, y_10}, {y_2, y_10}});
i7 : rehomogenizeIdeal(3, Y, T)

o7 = ideal (x x x x  - x x x x , x x x x  - x x x x , x x x x -
       3 6 9 10  2 7 8 11  0 5 9 10  1 4 8 11  1 3 4 6 
   ------------------------------------------------------------------------
   x x x x )
   0 2 5 7

o7 : Ideal of R

See also

Ways to use rehomogenizeIdeal :

For the programmer

The object rehomogenizeIdeal is a method function with options.