next | previous | forward | backward | up | top | index | toc | Macaulay2 website
PencilsOfQuadrics :: quadraticForm

quadraticForm -- part of a RandomNicePencil

Synopsis

Description

the polynomial that represents a pencil of quadrics qq=s*q1+t*q2 with a fixed isotropic subspace and a fixed corank one quadric in normal form q1.

i1 : kk=ZZ/101;
i2 : g=1;
i3 : rNP=randNicePencil(kk,g);
i4 : S=rNP.qqRing;
i5 : qq=rNP.quadraticForm

       2   2              2            
o5 = x y s - z s - 5x t + 12x z t - 18y z t - 30z t - 12x z t + 10y z t +
   0 0   1   0    0 1    0 1    1    0 2    0 2  
   ------------------------------------------------------------------------
         2
   6z z t - 48z t
    1 2    2

o5 : S
i6 : q1=diff(S_(2*g+2), qq)

       2
o6 = x y - z
   0 0  1

o6 : S
i7 : q2=diff(S_(2*g+3), qq)

     2            2                2
o7 = - 5x + 12x z - 18y z - 30z - 12x z + 10y z + 6z z - 48z
     0   0 1   0 1   1   0 2   0 2   1 2   2

o7 : S
i8 : qq==S_(2*g+2)*q1+S_(2*g+3)*q2

o8 = true

See also

For the programmer

The object quadraticForm is a symbol.